نویسنده = گنج بخش، محمود
تعداد مقالات: 1
1. برده‌داری سنتی و مدرن در حقوق بین‌الملل و اندیشۀ اسلامی؛ با نگاهی به وضعیت زنان و کودکان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-52

مریم احمدی نژاد؛ یاسر امین الرعایا؛ محمود گنج بخش