نویسنده = قبولی درافشان، سید محمدهادی
تعداد مقالات: 1
1. حمایت از روش‌های کسب و کار در حقوق تطبیقی (بررسی رویکرد نظام‌های حقوقی امریکا، هند، ژاپن، فقه امامیه، ایران و موافقت‌نامۀ تریپس)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 647-668

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی