نویسنده = باقری‌نیا، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین‌الملل؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 527-546

امیر صادقی‌‌نشاط؛ حسین باقری‌نیا