نویسنده = الهام، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی چالش‌های ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 443-473

غلامحسین الهام؛ رضا زهروی