نویسنده = ایرانی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و امریکا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 601-626

فضل الله فروغی؛ امیر ایرانی