نویسنده = عیوضی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. انواع دعاوی و شیوه‌های رسیدگی در بازار سرمایۀ ایران و امریکا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 347-365

سیدیونس نورانی مقدم؛ اعظم عیوضی