نویسنده = خندانی، سید پدرام
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی ادارۀ فضولی امور دیگری در حقوق اروپا و ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-122

سید پدرام خندانی