نویسنده = صفایی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌های آموزش و پ‍‍‍ژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهای مقابله با آن‌

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 649-684

سید حسین صفایی؛ محمود کاظمی