نویسنده = واحد، شقایق
تعداد مقالات: 1
1. استقلال و بی‌طرفیِ داور؛ ترادف یا تمایز؟ (مطالعۀ تطبیقی در داوری تجاری بین‌المللی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 393-412

شقایق واحد؛ رضا معبودی نیشابوری