نویسنده = شرقی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر ماهیت آفریده‌های فکری پس از تعلق به قلمرو عمومی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 351-368

پژمان محمدی؛ مرضیه شرقی