نویسنده = باریکلو، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تحولات حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-68

علیرضا باریکلو