نویسنده = شعبانی جهرمی، فریده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت حقوقی دستگاه‌های حفاری فراساحلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 607-636

عبدالحسین شیروی؛ فریده شعبانی جهرمی