نویسنده = ایزانلو، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی امکان مطالبۀ زیان ناشی از تولد و زندگی و ارکان مسئولیت در آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-35

زهره افشار قوچانی؛ محسن ایزانلو