نویسنده = رهبری، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تطبیقی نقش جریمه‌های مالی در اجرای موازین رقابتی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 151-177

ابراهیم رهبری