نویسنده = عادل، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 569-599

10.22059/jcl.2016.60694

مرتضی عادل؛ محسن شمس‌الهی


2. توافق بر خسارت در کامن¬لا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-125

10.22059/jcl.2012.32115

مرتضی عادل