نویسنده = باقری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 413-441

محمود باقری؛ محمد صادقی