نویسنده = بازیار، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. جبران دولتی خسارت‌های بزه‌دیدگان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-152

محمد فرجیها؛ ابوالقاسم بازیار