جبران دولتی خسارت‌های بزه‌دیدگان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جبران دولتی خسارت وارده بر بزه‌دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه‌دیدگان یا خانواده‌های آنان دربرابر زیان‌ها یا آسیب‌های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان‌پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه‌های کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزه‌دیده، جرایم و خسارت-های جبران‌پذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید نظر و استیناف را پیش بینی کرده است. جبران دولتی خسارت بزه‌دیدگان در حقوق ایران از حمایت‌های قانونی و اجرایی لازم برخوردار نیست و تحت تاثیر تحولات حوزه بزه‌دیده‌شناسی حمایتی شکل نگرفته است. آشنایی با دستاوردها و تجربه‌های موفق و ناموفق نظام کیفری انگلستان در زمینه جبران دولتی خسارت بزه‌دیدگان، با در نظر داشت تفاوت‌های موجود در ساختارهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی میان دو کشور، سهم به سزایی در تدوین و اجرای یک الگوی ملی و موثر جبران خسارت خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State Compensation to the victims of Crime in Criminal Law of Iran and Britain

نویسندگان [English]

  • Mohammad Farajiha 1
  • Abolghasem Baziar 2
1
2
چکیده [English]

State compensation to crime victims means paying money by the governmental institutions to victims or his/her families, when restitution by the offender and other financial sources is accessible. In the legal system of England, Law of Criminal Damages includes all aspects of state compensation such as: conditions of eligibility related to victims, crimes, damages, perpetrators as well as procedural formalities. But in legal system of Iran it seems that state compensation to victims of crime has not been under the impact of changes in assistance oriented victimology. . Taking into consideration of differences in the legal, political, and economic structure of these two legal systems, it seems that the experiences of penal system of the England in the field of state compensation regulations, procedures, and practices could help in designing and implementing of national and indigenized model of state compensation in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • condition of eligibility.
  • criminal damages
  • Iran. assistance to victims
  • penal system of Britain
  • State compensation