نویسنده = کریمی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی ترتیبات قانونی و قراردادی محاسبه خسارات در بیمه‌های جبرانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 170-185

عباس کریمی؛ رضا شکوهی زاده