مهم‌ترین چالش‌های عملی رسیدگی مستقیم به برخی جرایم در دادگاه به جانشینی نهاد تعقیب در حقوق کیفری کنونی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قانون آیین دادرسی کیفری 1392ش اصلاحی 1394ش با این هدف تصویب شد که نقایص قوانین پیشین دادرسی کیفری را در ایران برطرف کرده، عدالت کیفری را به نحو بهتری محقق سازد. این قانون ضمن محاسنی که دارد، چالش‌های عملی را به‌وجود آورده که موجب طرح نظریات متفاوت بین صاحب‌نظران و به‌عبارتی سردرگمی قضات، وکلا و حقوق‌دان‌ها شده است؛ به همین دلیل در این مقاله با عنوان «مهم‌ترین چالش‌های عملی رسیدگی مستقیم به برخی از جرایم در دادگاه به جانشینی نهاد تعقیب در حقوق کیفری فعلی ایران» در سه قالب مهم بحث خواهد شد. در عنوان اصلی به چالش‌های صلاحیت موضوعی نهاد تعقیب مبنی بر اینکه مسئول نهاد تعقیب «در جرایم مستلزم صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه» آیا همان دادستان یا رئیس حوزۀ قضایی است، اشاره شده است. همچنین به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که در صورت ارجاع چنین موضوعی به دادسرا آیا دادسرا باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا بدون صدور قرار عدم صلاحیت نیز پرونده به دادگاه ارسال می‌شود؟ این پرسش هم بررسی خواهد شد که آیا دادسرا حق اختلاف با دادگاه را دارد یا خیر؟ همچنین راهکارهایی که موجب بهتر اجرا شدن این قانون گردد، ارائه شده است که می‌تواند در اصلاحات بعدی قانون نیز مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The  most important practical challenges to dealing  directly to some of the crimes in the court instead of the prosecution institution in the present criminal law of Iran

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Saeedi Abooeshaqi 1
  • Hassan poorbafrani 2
1 Criminal law and criminology of Azad university from Khorasgan
2 Law, Esfahan University
چکیده [English]

Abstract: 
Although the Code of Criminal procedure 1392 with the last reforming was adopted in 1394٫ with this purpose which to overcome defects of the previous rules of criminal procedure in Iran and better realize the criminal justice٫ but this law (code) although٫ it has advantages it has created challenges that give rise to a different comments among lawyers and in the other words caused confusion judges٫ solicitors and lawyers since in this essay with the topic “The most important practical challenges to dealing directly to some of the crimes in the the court instead of the prosecution institution in the present criminal law of Iran” it will be considered about three important formats, which is mentioned in the main title about challenges of the subjective jurisdiction of the prosecuting authority in the crimes involves the direct trial of the court, Is he/she the prosecutor or the master of justice? It is also explained in the conclusion that if the referral of such a matter to the prosecution, Should be interrogator inappropriate, or send it to the court without issuance of the ineligibility of the case? And, Does the prosecution have the right to dispute with the court? And finally it has been also presented strategies which will be hoped these strategies will result in better implementation of the law or at least in the next reforms of law can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  "Prosecution Institution"
  • "Thematic Jurisdiction"
  • "Primary Researches"
  • "Crimes With Indictment"
  • "Crimes Without Indictment"   
1. آخوندی، محمود (1380)، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ویرایش نهم، تهران: سازمان چاپ واتتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2. آخوندی، محمود (1388)، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ویرایش چهاردهم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
3. آشوری، محمد (1395)، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ویرایش نوزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).
4. آشوری، محمد (1389)، آیین دادرسی کیفری، ج 2، ویرایش دوازدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).
5. افسران، قاسم(امیر) و علوی، سید ابوذر (1391)، آیین دادرسی کیفری در آیینۀ نمودار، ویرایش سوم، تهران: نگاه بینه.
6. حیدری‌پور، علی‌شاه؛ رفیعی، احمد؛ شهسواری، محمدجواد (1394)، قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به همراه نظریات مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه، ویرایش اول، تهران: روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران.
7. خالقی، علی (1394)، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ویرایش بیست و هشتم، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
8. خالقی، علی (1394)، آیین دادرسی کیفری، ج 2، ویرایش بیست و هشتم، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
9. روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران( 1394)، قانون آیین دادرسی کیفری، تهران.
10. زراعت، عباس (1379)، شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات، ویرایش اول، تهران: انتشارات ققنوس.
11. طهماسبی، جواد (1394)، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ویرایش اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
12. طهماسبی، جواد (1394)، آیین دادرسی کیفری، ج 2، ویرایش اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
13. فرهی ، بابک (1394)، مختصر آیین دادرسی کیفری، ویرایش اول، تهران: طرح نوین اندیشه.
14. مصدق ، محمد (1393)، آیین دادرسی کیفری، ویرایش دوم، تهران: انتشارات جنگل.
15. مجموعۀ نشست‌های قضایی دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب (1395)، اصفهان: معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان.
16. مجموعۀ نشست‌های قضایی کیفری استانی (1395)، اصفهان: معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان .
17. معین، محمد (1381)، فرهنگ فارسی یک جلدی، ویرایش اول، تهران: انتشارات معین.
18. میری ، سید رضا (1390)، آیین دادرسی کیفری تعقیب کیفری، ویرایش اول، تهران: انتشارات مجد.
19. نقره‌کار، محمدصالح (1388)، نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، ویرایش اول، تهران: انتشارات جنگل.
20. وب‌سایت حق و حقوق (1395)، مجموعه قوانین و مقررات، آراء وحدت رویۀ دیوان عالی کشور. http://hoghogh.net/category. 2018/9/2
21. یوسفی، ایمان (1390)، تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری، ویرایش اول. تهران: انتشارات جنگل.