بررسی تطبیقی جرم‌انگاری حاملگی اجباری در دادگاه یوگسلاوی، رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی؛ حمایت از جنسیت یا دیگر ارزش‌های موضوع حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی،دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

باوجود پیشینۀ جرم‌انگاری حاملگی اجباری با عنوان کلی خشونت‌های جنسی، بی‌تردید آگاهی ضمنی از حاملگی اجباری در قلمرو عمومی، و جدا از دیگر اَعمال خشونت جنسی، نخستین بار پس از بی‌رحمی‌های صورت‌گرفته در بوسنی در فاصلۀ سال‌های 1992- 1995م و در رواندا در سال 1994م شکل گرفت. بااین‌حال، جرم‌انگاری صریح حاملگی اجباری با ‌عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین‌المللی است که با به‌رسمیت شناختن طیف گسترده‌ای از خشونت‌های جنسیت‌محور، عدالت را برای بزه‌دیدگان خشونت‌های جنسی در جنگ‌‌های مسلحانۀ بین‌المللی و غیربین‌المللی به‌ارمغان آورد. بااین‌همه، به‌نظر می‌رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تأثیرشان بر اعلامیه‌های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم‌انگاری حاملگی اجباری در اساسنامۀ رم به‌گونه‌ای است که می‌توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین‌کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش‌های موضوع حقوق بین‌الملل، مانند ارزش‌های قومی (با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده‌دیده) و یا ارزش‌های ملی، نژادی و مذهبی (به‌منزلۀ مصداق‌هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین‌الملل) است که این مسئله دیوان را در مسیر حمایت مؤثر از زنان در مقابل خشونت‌های جنسی با چالش مواجه می‌سازد. بر همین اساس، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم‌انگاری حاملگی اجباری در حقوق بین‌الملل کیفری و به‌ویژه در اساسنامۀ دیوان خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Criminalization of Forced Pregnancy in Yugoslavia, Rwanda and International Criminal Court: Support of Gender or Other Values of International Laws

نویسندگان [English]

 • Mahmood Saber 1
 • Sepideh Mirmajidi Heshajin 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D.Student of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the history of criminalization of forced pregnancy as sexual violence, certainly the implicit knowledge of forced pregnancy in public sphere and apart from other acts of sexual violence was first created after atrocities took place in Bosnia between 1992 and 1995 and in Rwanda in 1994. However, explicit criminalization of forced pregnancy as crime against humanity and war crime has been the first attempt of international criminal law that with the recognition of broad range of gender-based violations brought justice for victims of sexual violence in international and non-international armed conflicts. However, it seems that in comparison with Yugoslavia and Rwanda’s tribunal and their effects on United Nations Declarations, the style of expression and prevailing discourse on criminalization of forced pregnancy in Rome Statute is such that this hypothesis can be designed: ‘what is crucial in realization the elements of crime is not gender, but is support of other values of international laws, including national, racial and religious values.’ Accordingly, this paper uses descriptive- analytical method to study criminalization of forced pregnancy in international criminal law, particularly in the Statute.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime against Humanity
 • Ethnicity
 • forced pregnancy
 • Genocide
 • Gender
 • ICC
 • Nationality
 • Race
 • Religion
 • war crime