اختیارات و اقتدارات دستگاه مالیاتی؛ زمان و شیوۀ وصول مالیات (مطالعۀ موردی دو کشور ایران و انگلستان)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامۀ طباطبایی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه

چکیده

به‌طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به‌شمار می‌رود و به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تأمین هزینه‌های عمومی ایفا می‌کند؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت فعالیت‌های دولت و استمرار و تداوم آن به وصول مالیات بستگی دارد. به این دلیل مالیات در نزد دولت‌ها از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است. در این راستا در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصربه‌فردی به دستگاه مالیاتی داده می‌شود تا با توسل به آن‌ها بتواند مالیات را در سریع‌ترین زمان و به مناسب‌ترین شیوه وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشئت می‌گیرد، در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می‌شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می‌گویند. در این پژوهش اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در دو کشور ایران و انگلستان از منظـر زمان و شیوۀ وصـول مالیات بررسی و تحلیل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Powers and Privileges of Tax System from the Perspective of the Time and Manner of Levy (A Case Study of Iran and England)

نویسندگان [English]

  • Vali Rostami 1
  • Ahmad Ketabi Roodi 2
1 Faculty Member, University of Tehran; Tehran, Iran
2 PhD student of public law, Allame Tabatabaee University; Tehran, Iran
چکیده [English]

Generally speaking, tax is deemed as a manifestation of the government's authority and plays a key role in procuring public revenues as the most critical factor. Indeed, we might say that continuity of the governmental activities depend on receiving taxes. Thus, taxes occupy a high rank of importance in most countries, especially Iran and England. Therefore, lots of powers and privileges have been granted to the tax system in order to receive taxes speedily and in the best manner. These powers and privileges that emanate from state sovereignty are called “Privileges of Public Power “in public law and “Taxation Power“ in financial and tax law. In the current research, we explained taxation public power and its privileges from the perspective of the time and manner of levy in Iran and England, in two ways. We examined these factors in two mentioned countries and made a comparison between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • powers and privileges
  • Tax
  • tax law
  • tax system
  • tax compliance