حقوق غیر دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

جهانی‌سازی و افزایش فعالیت نهادهای غیردولتی در سطح جهانی در کنار پدیده‌هایی چون افزایش مهاجرت و استفاده از شبکه‌های ارتباطی جهان شمول، موجب ایجاد مفاهیم جدیدی در علم حقوق شده است که با رویکرد سنتی آن چندان منطبق نیست. «حقوق غیردولتی» از مهم‌ترین این مفاهیم است که مبنای آن ضرورت مداخله نهادهای غیردولتی در فرآیند حقوق‌سازی است. پیروان اعتبار حقوق غیردولتی با استناد به ناکارآمدی انحصار دولت در تدوین و وضع ضوابط حقوقی و مبتنی بر تحلیل شرایط عملی موجود، مزایای متعددی برای حقوق غیردولتی عنوان می‌نمایند. در مقابل پیروان حقوق دولتی نیز با طرح اشکالاتی مبتنی بر فلسفۀ حقوق، مداخله دولت را از ویژگیهای ذاتی حقوق و نقطۀ تمایز آن از سایر آموزه‌های رفتاری می‌دانند. در این مقاله تلاش شده است با تبیین مفهوم و مبانی حقوق غیردولتی و دلایل موافقان و مخالفانِ اعتبار آن، جایگاه ضوابط غیردولتی در جهان معاصر مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

non state law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Vakili Moghadam 1
  • Adbolhossein Shiravi 2
1 Phd. Student at Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of Law, Private Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article outlines the questionable role of non-state law that is based on globalization and rise of private law making. Proponents of non-state law believe that there are numerous private legislators which make legal rules that govern large groups. The article examines troubled concept of non-state law and its shortcomings and benefits. It considers non-state law by theoretical and empirical analysis. The findings of the study confirm that nowadays, in spite of all critical comments, the importance and currency of legal pluralism is undeniable. It is true to say that Flexibility, Compatibility with circumstances and efficiency are obvious reasons for preferring non-state law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Pluralism
  • Private legislators
  • non-state actors
  • Legal Globalization
  • Non legal sanctions