بررسی تطبیقی ضمانت‌های اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق پردیس بین¬المللی قم، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، که نقض واقعی قرارداد محسوب می‌گردد، دارای ضمانت‌های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قابل پیش‌بینی قرارداد که امروزه در اکثر سیستم‌های حقوقی به منزلۀ نقض واقعی تلقی گردیده ، آیا می‌تواند دارای همان ضمانت‌های اجرایی نقض واقعی قرارداد باشد؟ در این مقاله تلاش گردیده ، تعلیق اجرای تعهدات از سوی طرف غیرمقصر و نیز در شرایطی فسخ قرارداد به عنوان ضمانت‌های اجرایی نقض قابل پیش‌بینی با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) ـ که مقررات آن در این زمینه مورد قبول بسیاری از کشورها قرار گرفته ـ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که چکیدۀ کلیۀ نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر در سطح جهانی است و حقوق ایران، با فرض اثبات اصل این نظریه، مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر تبیین مقررات مختلف بین‌المللی در این خصوص، گامی در جهت اصلاح و تکمیل حقوق تجارت بین‌المللی ایران برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sanctions of Anticipatory Breach of Contract: A Comparative Study of the International Sale of Goods Convention (Vienna 1980), Principles of International Commercial Contracts and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taqi Rafiei 1
  • Mansoore Hosseini 2
1 Assistant Professor, Department of Law, University of Qom, Qom, Iran
2 L.L.M. University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

A non-performance of contract in due date is considered as an actual breach, has sanctions in order to securing interest of the injured party. Has foreseeable breach of contract - it is accepted today as an actual breach by different legal systems - the same sanctions of actual breach of contract? In this article suspension of performance of obligations by innocent party and, in some conditions, terminate of contract as sanctions of the foreseeable breach with comparative approach in the International Sale of Goods Convention  -which its rules for the in question subject have accepted by different legal systems - and in the principles of International Commercial Contracts as well as Iranian Law, are examined. As the result of declaration of international different rules make an effort for amendment and completion the International Commercial Law of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreseeable Breach. Suspension of Performance of Obligations. Termination of Contract. International Sale of Goods Convention. Principles of International Commercial Contracts