مسوولیت پرداخت دموراژ در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

به منظور تقسیم ریسک معطلی و اجتناب از تاخیر کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه، اکثراً قراردادهای اجاره سفری کشتی در برگیرنده شروطی صریح و یا ضمنی می باشند که با متعهد نمودن اجاره کنندگانبه انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (Laytime)، مستاجر کشتی را در صورت تاخیر مکلف به پرداخت مبلغی توافق شده تحت عنوان دموراژ می­نماید. اما با توجه به تاثیر شروط و مفاد قرارداد و همچنین امکان صدور بارنامه و انجام عملیات بارگیری و تخلیه توسط اشخاص ثالث، ممکن است اجاره­کنندگان معاف از مسوولیت شده و یا در مواردی این مسوولیت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عهده اشخاص ثالث قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن پرداختن به جوانب مختلف امر، مسوولیت اجاره­کنندگان و اشخاص ثالث را در پرداخت دموراژ مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liability to Pay Demurrage under a Voyage Charterparty

نویسندگان [English]

  • Gholam NabiFayziChakab 1
  • SeyedAlireza Hashemizadeh 2
1 Invited Lecturer, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Graduate in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, in order to apportion the risk and to avoid the vessels' delay, most of the voyage charters include provisions, either explicit or tacit, which binding the charterers to carry out loading and discharging operation in a designated time limit (laytime), urge them,in case of delay,to pay the owners an agreed amount (ie. Demurrage).Though, liability for demurrage rests with the charterers, however, the charterers' liability to pay demurrage is subject to the various terms and conditions of the charter. Furthermore, possibility of issuing bill of lading and performance of cargo operations by third parties, may lead to exonerate the charterers and sometime direct the liability to third parties. This article, studying the different aspect of the issue, will explore the charterers' and third parties' liability to pay demurrage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voyage Charterparty. Laytime. Demurrage. Liability for payment. Cesser Clause. Bill of Lading