نقش اسباب خارجی در مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه¬ی موتوری زمینی با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه¬ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

قاعده­ی عمومی در مورد نقش اسباب خارجی در حوزه­ی مسؤولیت مدنی، محدود یا منتفی شدن مسؤولیت خوانده است. لیکن این سوال مطرح است که آیا در مواردی که با بیمه­های اجباری مسؤولیت روبه­رو هستیم، بازهم می­توان از اجرای قاعده­ی عمومی مزبور سخن گفت. این جستار درصدد است مساله­ی مزبور را در خصوص حوادث رانندگی در نظام حقوقی فرانسه و ایران مورد مطالعه قرار دهد. با بررسی­های به عمل آمده به نظر می­رسد می­توان وجوه اشتراک و افتراقی را در­این­زمینه میان حقوق ایران و فرانسه مشاهده­نمود. در نظام­حقوقی­فرانسه با­توجه به قانون 5­ژوئیه­ی­1985، اصولا استناد به قوه قاهره به معنای خاص کلمه و فعل ثالث توسط دارنده و راننده در حوادث رانندگی امکان پذیر نیست، حال آن­که استناد­به تقصیر زیان­دیده در مواردی امکان­پذیر و درمواردی غیرقابل­استناد می­باشد. در نظام­حقوقی­ایران نیز به نظر می­رسد با توجه به تحولات جدید قانونی، نمی­توان در همه­ی موارد از اجرای قاعده­ی عمومی، سخن گفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of External causes in Civil Liability of Motorized Vehicle AccidentsAccording to the Latest Legal Developments (A Comparative Study in Iran and Franc law)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan 1
  • Vahid Rezadoost 2
1 Assistant Professor of Department Law in Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Law Student in Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Based on a general rule in civil liability, external causes limits or excludes the liability of defendant. However, the question is that whether it is possible to applied the general rule when there are compulsory liability insurances? This paper is intended to study the subject-matter regarding traffic accidents (as one of the anticipated cases of compulsory insurances) in Iranian and French legal system. It seems there are some subscriptions and segregations in this context between these two legal systems. In French legal system, regarding to 5 July 1985 Act, basically, relying on Force Majeure in the specific meaning of the word and third-party action, by the defendant is not possible. While relying on fault of the injured party in some cases is possible and in others is impossible. In Iran legal system, it seems regarding to new legal developments, the general rule cannot be applied for the external causes in all cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Cause. Force Majeure. Third-Party Action. Fault of Injured Party. Traffic Accidents