بررسی تطبیقی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی مجالس ایران و مالزی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

انتخابات یکی از مهم‌ترین مجاری عملی شدن مردم سالاری و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش ‌آفرینی مردم در نظام‌های سیاسی امروزی است. انتخابات، چهارچوب و ابزاری است که از طریق آن، اراده ی مردم در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال قدرت سیاسی به ظهور می‌رسد و از این طریق، مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر اداره ی امور کشور، نقش ‌آفرینی می‌کنند‌. در حال حاضر، در اغلب کشورهای جهان، برای انتخاب نمایندگان مجلس، به آرای مردم رجوع می‌نمایند. اما این که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات مجلس باید چگونه باشند و صلاحیت انتخاب شوندگان بوسیله چه مرجع و مقامی باید احراز شود در کشورهای مختلف وضعیت فرق می کند. ما در این مقاله قصد بررسی تطبیقی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی مجالس ایران و مالزی را داریم، موضوعی که تاکنون پژوهش مستقلی درباره‌ی آن صورت نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the electors and the candidate’s qualifications in Iranian and Malaysian parliament electoral system

نویسندگان [English]

  • Bizhan Abbasi 1
  • Mostafa Jafari 2
چکیده [English]

Election is one of the most important fields in which democracy can be made practicable. It is a criterion of the status and the level of people participation in the modern political systems. Consequently, people can take part in the decision making, enforcement and surveillance of the territory administrative processes. In order to select the members of parliament, referring to the people votes is the matter of choice in most countries. Characteristics of the voters and the candidates are the place of difference in most countries as well as the authorities in charge of assessing the qualifications of the candidates. In the present study we are going to perform a comparative study of the electors and the candidate’s qualifications (characteristics) in Iranian and Malaysian parliament electoral system, a study that follows no previous independent study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • candidates.
  • election
  • electoral system. Voters
  • legislative assembly
  • members of the parliament