نقش حقوق مالکیت فکری در کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات

نویسنده

استادیار مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

چکیده

سیاست اقتصادی کاهش قیمت تمام شده- به عنوان یک سیاست اقتصادی کارا جهت افزایش قدرت رقابتی محصولات داخلی در مواجهه با رقبای خارجی- مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران قرار گرفته است. هرچند در نگاه نخست چنین بنظر می آید که حمایت از اموال فکری نظیر ااختراعات، باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می گردد اما با بررسی دقیق تر می توان دریافت که قوانین حمایت از حقوق مالکیت فکری می‌تواند از بسیاری جهات باعث کاهش قیمت تمام شده شود. ااز آنجا که تاکنون در ادبیات حقوقی ما، این موضوع مورد بررسی علمی و کاربردی قرار نگرفته است، لذا این مقاله می کوشد تا ضمن رفع نسبی این خلا تحقیقاتی، بدین پرسشها پاسخ دهد که حمایت از حقوق مالکیت فکری چگونه باعث کاهش قیمت تمام شده می‌شود؟ و اینکه آیا نظام مالکیت فکری ایران بگونه ای طراحی شده است که به کاهش قیمت تمام شده کمک کند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Intellectual Property Rights in Finished Cost Reduction of Goods and Services

نویسنده [English]

  • Mohsen Sadeghi
چکیده [English]

Recently, the finished cost reduction policy-as an efficient economic policy for competitiveness of domestic products beside foreign competitors-has been paying attention by Ministry of Commerce of Iran. At the fist look, the protection of intellectual property such as inventions increases the finished cost of products; but intellectual property protection can be effective in finished cost reduction in some area. T Since there is not any research in this area in Persian literature, this article tries to answer these questions: 1) How is the protection of intellectual property effective on finished cost reduction? 2) Does Iranian intellectual property system have effect on FCR? This article constitutes two sections: the first section considers the role of intellectual property in finished cost reduction with comparative study and the second section surveys the mentioned matter in Iranian Law. Finally, it suggests practical solutions to legislator and executives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution. Iranian Law
  • Finished Cost Reduction
  • Intellectual Property Rights
  • Production
  • Right.