حسن نیت در قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامن‌لا

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تئوری حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، نه تنها در قوانین کشورهای حقوق نوشته که در تدوین و گسترش این اصل پیشگام بوده‌اند، بلکه در کشورهای گروه حقوق کامن‌لا و به ویژه حقوق ایالات متحده در قانون یکنواخت بازرگانی(Uniform Commercial Code (UCC))، «شرح جدید حقوق» راجع به قراردادها (Restatement (Second) On Contract)و رویه قضایی آن نیز نفوذ قابل توجهی داشته است. با این حال مفهوم حسن نیت، قلمرو شمول و به تبع آن نحوه پذیرش و اعمال آن در این کشورها با دیدگاه کشورهای حقوق نوشته از بسیاری جهات متفاوت است. توسعه مفهوم این نظریه، تعیین مصادیق، موارد اعمال و نیز آثار آن در قراردادها، طرفداران و مخالفانی دارد که هر کدام با نگاهی متفاوت و دلایل مستقل خود به آن پرداخته‌اند. در این نوشتار به جایگاه بحث، مبانی حقوقی نظرات ارائه شده و میزان مقبولیت و آثار عملی آنها در رویه قضایی این کشورها می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Good faith in contracts: from theory to practice A comparative study in common law

نویسندگان [English]

  • Mansour Amini
  • Yahya Ebrahimi
چکیده [English]

The good faith and fair dealing jurisprudence in contracts has due influences not only in civil law but also in common law, particularly in United States: in Uniform Commercial Code (UCC), Restatement 2nd on contracts and it’s judicial precedent. Meanwhile the definitions and scope of good faith, the fields of adoption and enforcement of it in common law defers from case law. Development of this jurisprudence, determination of it’s instances, applicability and effects on contracts, has some adherences and adversaries, which of them discuss about it, with a different viewpoints and their own arguments. The purpose of this paper is to delineate legal and judicial status of the topic, legal reasoning of the opinions, acceptability and practical effects of it in case law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil law.
  • Common law
  • Contracts
  • fair dealing
  • good faith