کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع اجرای رای و نیز نحوه عملکرد قواعد عام و خاص تعارض معاهدات در چارچوب این پیمان پرداخته است. مقاله هر دو جنبه نظری و کاربردی مو ضوع را مد نظر قرارداده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New York Convention and its Enforcement Regime

نویسنده [English]

 • laya joneydi
چکیده [English]

As Iran has adhered to New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards since 2003, according to Article 9 of Iranian Civil Code, the Convention’s provisions are treated as part of Iranian laws and regulations. This essay, in order to clarify the enforcement regime provided by New York Convention, which is now part of the positive legal system of the country, after having a look on background and importance of the Convention, has explained the Convention’s scope, enforcement procedure, conditions and obstacles. It also has discussed the relevant general and special rules governing conflicts of conventions and their interactions. Both theoretical and practical aspects of the matter have been considered in this Article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Convention’s background
 • Convention’s scope
 • enforcement of foreign arbitral awards
 • enforcement procedure
 • enforcement regime
 • enforcement’s conditions
 • grounds for refusal of enforcement
 • New York Convention
 • Recognition
 • rules governing the conflict of conventions