مسئولیت مدنی و ورشکستگی

نویسندگان

1 دکترای حقوق - استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

چکیده

از تداخل دو مقوله‎ی مسؤولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث می‎شود که پاسخ آنها را با مطالعه‎ی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمی‎توان یافت: مرز حقوق شخصی زیان‎دیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار می‎گیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه) و مراحل مسؤولیت مدنی (از انجام فعل زیان‎بار تا تحقق زیان)، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمه‎گر مسؤولیت و مسؤولان متضامن) و مسائل مربوط به فرضی که تقصیر اشخاص ثالث در ایجاد ورشکستگی یا تشدید وخامت وضع مالی، موجب مسؤولیت آنها در قبال طلبکاران است، از جمله‎ی این موضوعات است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Tort Law and the Law of Bankruptcy

نویسندگان [English]

  • Mohsen Izanloo 1
  • Roozbeh Jabarizade 2
چکیده [English]

Bankruptcy and tort; two apparently distinct branches of law, but, in fact, some technical and theoretical issues arise from their interaction. These include, among others, the boundaries between personal rights of the victim to damages, exclusively allocated to the bankrupt, and the financial damages , which belong to the creditors ; the problems resulting from the chronological order of the bankruptcy process (from the day on which the business man or company is bankrupted to the date of settlement of claims) and the chronological order of tort claims (from the occurrence of the cause of action to the compensation of the victim).

کلیدواژه‌ها [English]

  • bankruptcy
  • Fundamental Principles
  • law
  • Tort
  • tort law