کلیدواژه‌ها = منبع اصلی قاعدۀ حقوقی
تعداد مقالات: 1
1. آموزه‌های حقوق‌دانان بین‌المللی برجسته

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-56

امیر حسین رنجبریان؛ حسن کمالی نژاد