کلیدواژه‌ها = ضمانت اجرای فراحقوقی
تعداد مقالات: 1
1. حقوق غیر دولتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-135

محمد حسین وکیلی مقدم؛ عبدالحسین شیروی