کلیدواژه‌ها = طرح های صنعتی و علائم تجاری
تعداد مقالات: 1
1. موجبات و آثار ابطال گواهینامة حق اختراع

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-72

محمود صادقی؛ مهدی امینی