کلیدواژه‌ها = مسؤولیت مطلق
تعداد مقالات: 1
1. مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-36

حسن بادینی؛ هادی شعبانی کندسری؛ سجاد رادپرور