کلیدواژه‌ها = ایجاد حق تألیف
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و آثار حق تألیف

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 188-214

پژمان محمدی