کلیدواژه‌ها = «نیابت»
تعداد مقالات: 1
1. اعمال‌حقوقی‌«صغیرممیز»

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 108-148

محمد علی سامت