کلیدواژه‌ها = حقوق بازرگانی فراملی
تعداد مقالات: 2
1. ملاک محاسبه نرخ خسارت تاخیر تادیه ناشی از ارز خارجی در اسناد تجاری بین‌المللی با نگاه به رویه داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22059/jcl.2021.316622.634134

اویس رضوانیان؛ محمدرضا شکاری اشکذری


2. ماهیت حقوق بازرگانی فراملی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-150

10.22059/jcl.2017.62526

فرزین دهدار