کلیدواژه‌ها = پدیدآورنده
تعداد مقالات: 1
1. حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-22

فاطمه ابطحی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی