کلیدواژه‌ها = صلاحیت فراسرزمینی
تعداد مقالات: 1
1. صلاحیت فراسرزمینی بر اساس دکترین آثار در حقوق بین‌الملل

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 805-828

محسن محبی؛ عبدالحسین صفائی