کلیدواژه‌ها = تملک اموال غیرمنقول
تعداد مقالات: 1
1. قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-41

گودرز افتخار جهرمی؛ ابراهیم رضوانی