کلیدواژه‌ها = نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بیمه در جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 279-295

10.22059/jcl.2019.256710.633662

مهرنوش کیال؛ محمود باقری؛ محمد حسین زارعی؛ سید محمد هاشمی