کلیدواژه‌ها = سهامداران کنترل‌کننده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی تکالیف سهام‌داران کنترل‌کننده در قبال سهام‌داران اقلیت در حقوق ایران و انگلیس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 363-386

احمد یوسف زاده؛ سروش رستم زاد اصلی؛ محمود صابری