کلیدواژه‌ها = وظایف ارسال‌کننده
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 879-900

سیده فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان