کلیدواژه‌ها = حزب‌گرایی
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 709-731

فرامرز عطریان؛ سعید خانی والی‌زاده