کلیدواژه‌ها = تعویق ساده و مراقبتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 655-678

فضل اله فروغی؛ محمدباقر مقدسی؛ کیوان غنی