کلیدواژه‌ها = جرم غیرمستقل
تعداد مقالات: 1
1. تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-226

سیدمحمدمهدی ساداتی