کلیدواژه‌ها = پیمایش‌های بزهکار‌محور
تعداد مقالات: 1
1. رقم سیاه، چالشی فراروی آمار جنایی رسمی (با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-129

سید محمد حسینی؛ مسعود مصطفی پور