کلیدواژه‌ها = فعل اشیا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی اوصاف شیء در مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 367-383

10.22059/jcl.2016.58617

علیرضا یزدانیان؛ سید محمدهادی مهدوی؛ رضا عباسیان؛ نیوشا مصلی نژاد