کلیدواژه‌ها = آیین دادرسی مدنی فرانسه
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلاف

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-139

عبادالله رستمی چلکاسری؛ متین بازیار